Ordlista för lån

Det är inte helt lätt att hänga med i alla krångliga terminologier kring lån och krediter. Vi har på denna sida samlat ihop de vanligast förekommande. Saknar du något? Hör av dig!

Amortering

Den del av återbetalningen på ett lån som utgör en faktiskt avbetalning av skulden. Resterande del av beloppet är oftast ränta och eventuella avgifter.

Annuitetslån

Annuitetslån innebär att låntagaren betalar ett fast belopp varje månad för lånet under hela lånets löptid. I takt med att lånet amorteras (betalas av) ändras räntan eftersom den alltid beräknas på aktuellt lånebelopp. Till en början betalar man mer i ränta och framåt slutet betalar man mindre. Motsatsen till annuitetslån är rak amortering. Då amorterar man alltid samma belopp, men beloppet kommer att variera i takt med att räntan ändras.

Aviavgift

En avgift som långivaren tar ut för att avisera dig om aktuell status får lånet. Denna läggs automatiskt på fakturan som skickas till dig.

BankGiro

BankGirot är en svensk clearingorganisation som ägs gemensamt av storbankerna SEB, Swedbank, Nordea, Handelsbanken, Danske Bank, Skandiabanken samt Länsförsäkringar.

BankID

Elektronisk form av legitimation, jämförbar med pass, körkort och nationella ID-handlingar. Väldigt populärt och utbrett i Sverige. Ägs av företaget Finansiell ID-Teknik BID AB.

Betalningsanmärkning

Den som misskött en betalning kan få en betalningsanmärkning. Många tror att det är Kronofogden som beslutar om betalningsanmärkningar, men det är i själva verket kreditupplysningsföretagen som tar dessa beslut. Många gånger som ett resultat från händelser som involverar Kronofogden. Privatpersoner kan få en betalningsanmärkning genom att de fått ett beslut (ett utslag) från Kronofogden som säger att du är skyldig att betala en skuld. Detta föranleds av ett betalningsföreläggande som skickas ut av Kronofogden. En betalningsanmärkning finns kvar i 3 år från den dagen då den uppkom. Läs gärna mer på vår sida om lån med betalningsanmärkning.

Betalningsföreläggande

Den som vill ha betalt eller få tillbaka en sak kan ansöka om betalningsföreläggande hos Kronofogden. Om den som ska betala eller lämna tillbaka saken inte protesterar resulterar ansökningen i ett utslag (vilket i sin tur leder till en betalningsanmärkning). Utslaget kan sedan ligga till grund för Kronofogdens arbete med att driva in skulden eller se till att saken lämnas tillbaka.

Billån

Lån som avser köp av bil. När man köper en bil via en bilhandlare, erbjuds man ofta att köpa bilen med hjälp av ett billån. Det är oftast ganska behagliga räntor om man jämför med att ta ett privatlån och sedan använda de pengarna till bilköpet. När man köper en bil med hjälp av ett billån, brukar man få välja hur stor kontantinsats man vill lägga samt hur stort restvärde man vill att bilen ska ha när lånet är återbetalt.

Blancolån

Annat ord för privatlån. Avser ett lån utan säkerhet.

Bolån

Den som ska köpa bostad och finansiera köpet med ett lån, gör så med hjälp av ett bolån. Dessa lån är de billigaste man kan få med räntor på så lite som under 1%. Maxtaket för hur mycket man kan låna är just nu 85% av bostadens marknadsvärde. Resterande del får man finansiera själv - detta belopp (15%) kallas för kontantinsats.

Borgenär

Borgenär, eller fordringsägare, är den part som har en fordran mot någon annan. Motparten betecknas gäldenär.

Borgensman

Den som går i borgen för någon annan vid lån, dvs den som tar ansvar för att lånet betalas enligt plan.

Budget

När man ska balansera inkomster och utgifter kallas det för att man gör en budget. Man räknar samman sina inkomster och drar sedan av kostnaden för sina utgifter. Begreppet budget används av såväl privatpersoner som företag, kommuner, föreningar och myndigheter.

Delgivning

Delgivning är ett juridiskt begrepp som innebär att ett dokument, dom eller beslut överlämnas till en person på ett dokumenterat sätt för att senare tjäna till bevis i till exempel en rättegång eller av att krav framställts eller för att preskriptionsavbrott skett. Kronofogden använder delgivning som ett sätt att fastställa ett beslut.

Faktureringsavgift

Avgift för att skicka en faktura. Används av många företag och organisationer. Syftet är att avgiften ska täcka de administrativa merkostnaderna som en faktura kan medföra.

Gäldenär

Gäldenär är den som är skyldig en annan part något - oftast pengar. Motsatsen till borgenär.

Inkasso

Inkasso är ett hot om åtgärd från en borgenär (exempelvis den som lånat ut pengar) mot en gäldenär (i exemplet den som lånat pengar) för att driva in en obetald skuld. Steget efter inkasso är att ärendet lämnas vidare till Kronofogden som skickar ut ett betalningsföreläggande.

Instantor

Instantor är en digital plattform som används av många banker och kreditgivare när de behöver komplettera en låneansökan med kontoutdrag från din bank. Instantor är godkänd av Finansinspektionen som en så kallad kontoinformationstjänst.

Konsumentkreditlagen

Konsumentkreditlagen gäller vid avtal om kredit mellan en företagare som erbjuder dig som konsument en kredit. Lagen är tvingande till din förmån, vilket betyder att kreditgivaren inte får erbjuda dig sämre villkor än vad som gäller enligt lagen.

Konsumtionslån

Ännu ett ord för privatlån, dvs ett lån som tas utan säkerhet.

Kontokredit

En kontokredit fungerar som så att en kreditgivare ger dig tillgång till en kredit som du fritt kan disponera. Du betalar endast ränta på den del av krediten som du utnyttjar. Det fungerar på samma sätt ett kreditkort - fast utan det fysiska kortet.

Kreditförlust

När banker och kreditgivare gör förluster, som t ex när låntagare inte kan betala räntor eller amorteringar på sina lån, kallas detta för kreditförluster.

Kreditkort

Ett kreditkort fungerar på ungefär samma sätt som en kontokredit. Du blir beviljad ett maxbelopp (kredit), och du betalar endast ränta på det belopp du utnyttjat. Betalar man tillbaka hela beloppet inom en bestämd period, behöver man vanligtvis inte betala någon ränta alls.

Kreditupplysning

Enligt konsumentkreditlagen är kreditgivaren skyldig att ta en kreditupplysning på låntagaren. Detta görs för att säkerställa så att låntagaren faktiskt har råd att betala tillbaka hela lånet plus eventuella avgifter och räntekostnader.

Lån utan UC

Begreppet lån utan UC kommer från att en del långivare, främst inom snabblån, erbjuder dig att ta lån utan att kreditupplysningen inhämtas från UC.

Lånebelopp

Lånebeloppet avser den summa pengar man önskar låna.

Löptid

Löptid är perioden under vilket lånet ska återbetalas. Om t ex löptiden är satt till 3 år, betyder det att lånet ska vara återbetalt när dessa 3 år har passerat.

MC-lån

Lån för att finansiera en motorcykel. Se informationen om billån - de fungerar på samma sätt.

OCR-nummer

Ett OCR-nummer brukar användas som ett referensnummer när man ska göra inbetalningar till ett Bank- eller PlusGiro.

PlusGiro

PlusGiro (tidigare PostGiro) ägdes till en början av statliga Posten AB. Numera ägs PlusGirot av banken Nordea. Det är en egen kontoform till skillnad från ett BankGiro som är kopplat till ett vanligt konto i en bank. Det används på samma sätt som BankGiro.

Privatlån

Ett annat ord för blancolån - dvs ett lån utan säkerhet. Det finns gott om banker och kreditinstitut som erbjuder privatlån.

Påminnelseavgift

Den som missar att betala en faktura kan bli ålagd att betala en påminnelseavgift. Enligt lag får inte påminnelseavgiften överstiga 60 kr och det måste framgå redan på den ursprungliga fakturan att påminnelseavgift kommer att tas ut om inte betalning inkommer i tid.

Renoveringslån

De som vill renovera hemma och göra så med hjälp av lånade pengar har i regel två val: antingen att utöka sitt befintliga bolån eller att ta ett nytt privatlån. Det finns egentligen inte som heter renoveringslån, även om ordet används som en beskrivande term för det ovanstående.

Ränta-på-ränta

Det sägs att Albert Einstein har kallat ränta-på-ränta för världens åttonde underverk. Anledningen är den effekt det kan ge på sikt för sparade pengar. Grundprincipen är att du sätter in ett startkapital som sedan ger en årlig avkastning. Vid årets slut får du avkastning på dina insatta pengar + avkastning på den ränteutdelning du erhållit. Det är här snöbollseffekten inträffar. Ju längre tid pengarna står orörda (dvs att man inte plockar ut några pengar), desto större blir avkastningen över tid.

Ränta, effektiv

Effektiv ränta är ett mått på de sammanlagda kostnaderna för ränta och tillkommande avgifter (som t ex faktureringsavgift och aviseringsavgift) under ett år.

Ränta, inlåning

Inlåningsräntan är den ränta bankerna får när de sätter in pengar på ett konto i Riksbanken över natten och är normalt 0,75 procentenheter lägre än reporäntan.

Ränta, månads

Månadsränta är något som ofta dyker upp när man jämför snabblån och kontokrediter. Man får fram månadsräntan genom att ta den nominella räntan och dela med tolv.

Ränta, nominell

Den nominella räntan är densamma som den effektiva räntan - minus avgifter. Det är alltså i procent uttryckt den räntan du betalar för ditt lån.

Ränta, repo

Reporäntan är Riksbankens styrränta och är den ränta som bankerna kan låna eller placera till i Riksbanken på sju dagars sikt. Den fungerar också som en referensränta till andra räntenivåer på den ekonomiska marknaden.

Ränta, utlåning

Utlåningsräntan är den ränta bankerna får betala när de lånar pengar av Riksbanken över natten och är normalt 0,75 procentenheter högre än reporäntan.

Ränta, års

Årsränta är detsamma som nominell ränta.

Ränteavdrag

I Sverige har vi ett ränteavdrag som gör att man får dra av 30% av sina räntekostnader i sin deklaration. Detta görs ofta per automatik då kreditgivare årligen rapporterar in kontrolluppgifter till Skatteverket.

Samlingslån

Med samlingslån menar man att man samlar ihop flera mindre lån till ett större. Den positiva effekten av detta är att kostnaden för såväl ränta som tillkommande avgifter kan sänkas - ibland ganska drastiskt.

SEKKI

Standardiserad Europeisk Konsumentkreditinformation. Det är vad förkortningen SEKKI står för. Enligt konsumentkreditlagen ska konsumenten i god tid före kreditavtalets ingående få ta del av förhandsinformation avseende kreditavtalet. Informationen ska lämnas i det så kallade SEKKI-formuläret.

Skuldkvot

Skuldkvot är ett mått på hur skuldsatt ett hushåll är. Man får fram denna siffra genom att ta hushållets totala skuldsättning (alla lån och krediter ihopräknade) och dela denna summa med de totala inkomsten på ett år. Multiplicera denna siffra med 100 för att få fram skuldkvoten i procent.

Skuldsanering

Den som är svårt skuldsatt och inte har någon rimlig chans att kunna betala tillbaka sina skulder, kan ansöka om skuldsanering. Det innebär att du betalar en del av dina skulder under en femårsperiod, resten skrivs av. Det är Kronofogden som beslutar om och hanterar ärenden kring skuldsanering.

Smslån

Smslån är en låneform där man ursprungligen skickade in sin låneansökan via SMS. Etablerat i Sverige sedan mitten av 00-talet. Nuförtiden skickas inte längre några SMS då ansökningarna istället sköts via Internet och BankID.

Snabblån

Snabblån är ett begrepp som uppstod som ett komplement till smslån. Grundprincipen är densamma. Små, korta lån utan jättehöga krav på låntagaren.

Swish

Ett elektroniskt betalmedel i Sverige. Alla personer med ett svenskt bankkonto och som kan legitimera sig med BankID, kan skaffa Swish. Med hjälp av Swish kan man skicka pengar till andra Swish-användare dygnet runt helt utan fördröjningar.

Uppläggningsavgift

Den avgift man får betala i samband med att ett lån läggs upp.

Utmätning

När Kronofogden, efter utslag, försöker att driva in pengar eller egendom kallas det för att de gör en utmätning.

Övertrassera

Den som överskrider sitt bank- eller kreditkonto har övertrasserat sitt konto. När så sker, får man oftast betala en straffavgift.

Martin Eriksson

Martin Eriksson


Martin är grundaren av Kreditly och har tidigare arbetat främst med webb- och apputveckling samt försäljning och marknadsföring. Under åren har han även byggt upp ett stort intresse för privatekonomi i allmänhet och lån i synnerhet.

Uppdaterad 3/8/2022