Factoring

Med hjälp av factoring så kan ni sälja era fakturor och frigöra kapital direkt.

Vad är factoring

Factoring är en finanseringstjänst som riktar sig bland annat till företag som behöver få tillgång till likviditet omgående. Med factoring kan företag få betalt för sina utställda fakturor direkt genom att sälja dem till factoringbolag.

Det finns två typer av factoring, med och utan regress. Factoring med regress innebär att ni belånar en faktura och belåningen av fakturor brukar vanligtvis uppgå till 90% av fakturans totalbelopp. Factoring utan regress innebär att ni säljer hela fakturan och factoringbolaget tar då ut en avgift. Denna avgiften baseras på fakturans totalbelopp och brukar vara på några enstaka procent. När ett företag använder sig av factoring utan regress, skyddar sig bolaget mot kreditrisker. Kreditrisken som vi pratar om är något alla företag riskerar som använder sig av fakturor som betalningsmetod, att kunden inte betalar fakturan.

Om ert företag har gått med i ett samarbete med ett factoringbolag, så behöver inte alla fakturor gå genom factoringbolaget. Factoring är populärt att använda till nya kunder. Detta för att försäkra sig att kunden faktiskt betalar för sig och att senare själv gå över till att ens egna bolag fakturerar kunden och inte förlorar vinstmarginal till factoringbolaget.

Factoring utan regress

Factoring utan regress är det den typ av factoring som är “säkrast” i benämningen att ni kommer få betalt för fakturan. Anledningen till att denna typ av factoring är säkrast är med anledning att det är factoringbolaget som tar risken om konsumenten inte betalar fakturan. Då detta är den typ av factoring där kreditgivaren tar den största risken, så är det också den som kostar mest.

Factoring med regress

Med denna typen av factoring innebär det att ni belånar er faktura till ett factoringbolag och brukar kunna få betalt upp till 90% av fakturans totalbelopp. När ni belånar en faktura på detta viset så behöver er kund också betala fakturan innan förfallodatumet, annars måste ni betala tillbaka till factoringbolaget och själva driva in skulden. Denna typen av factoring är den typ av factoring där kreditgivaren tar minst risk, då det är ert företag som i slutändan behöver se till att fakturan betalas av kunden.

Vem erbjuder factoring och vem kan nyttja det

Precis som med alla typer av lån så beror det helt på factoringbolaget, om vilka krav de ställer och hur dessa är utformade. I dagsläget så kan alla giltiga bolagsformer nyttja factoring. Tidigare har factoring varit förknippat med att det bara är företag med dålig kreditvärdighet som har sålt sina fakturor genom factoring. Sanningen är att i dagsläget så är det många små och medelstora företag (både med god och sämre kreditvärdighet) som använder sig av factoring.

De flesta storbanker kan idag erbjuda factoring och däribland hittar vi välkända företag som Ikano, Qred och SEB. Det finns även andra mindre factoringbolag som erbjuder samma tjänst och är avsett för er som letar efter specifika villkor. Nischade factoringbolag brukar kunna erbjuda andra upplägg och helt andra prismodeller än vad de större bolagen gör.

Fördelar

Den största fördelen med att använda sig av factoring är att ni snabbt får tillgång till likviditet. Säg att ni har sålt en tjänst och betalningstiden för fakturan är först om 90 dagar. Använder ni er då av factoring så finns det långivare som erbjuder utbetalningar samma dag som ni säljer fakturan till factoringbolaget. Dessutom, skulle konsumenten som köpte produkten inte betala, så slipper ni både hanteringen av att skicka påminnelser och risken att inte få pengarna alls, om ni använder factoring utan regress.

Nackdelar

Nackdelen med att använda sig av factoring är att det snabbt äter upp marginaler på er vinst. Även om factoringbolaget bara tar ut några procent av fakturabeloppet så blir det snabbt tusentals kronor som försvinner i vinst. Om ni exempelvis har sålt en tjänst för 50 000 kr och säljer fakturan till ett factoringbolag som tar 2% i avgift, så blir det 2 000 kr som försvinner från er vinst.

Vanliga frågor och svar

Genom att använda er av factoring så kan ni sälja eller belåna eller utställda fakturor till factoringbolag gentemot en avgift, som oftast bara är på några få procent.

När ni belånar en faktura så har ni för avsikt att köpa tillbaka fakturan och då mot en avgift. Skulle ni istället sälja fakturan så tar factoringbolaget hand om allt som berör fakturan framåt, detta också mot en avgift om några procent.

Factoring innebär att ni säljer eller belånar era fakturor till ett factoringbolag som erbjuder denna typen av tjänst. 

När ni använder factoring med regress så innebär det att efter en förutbestämd period så behöver ni köpa tillbaka fakturan från factoringbolaget, om den inte är betald. Factoring utan regress innebär att factoringbolaget tar all risk, betalas inte fakturan så står factoringbolaget för den ekonomiska förlusten.

Image placeholder
Image placeholder
Image placeholder
Image placeholder
Image placeholder
Image placeholder
Martin Eriksson

Martin Eriksson


Martin är grundaren av Kreditly och har tidigare arbetat främst med webb- och apputveckling samt försäljning och marknadsföring. Under åren har han även byggt upp ett stort intresse för privatekonomi i allmänhet och lån i synnerhet.

Uppdaterad 4/14/2023