Företagslån utan säkerhet

På denna sidan hittar du alla företagslån som inte har någon krav på säkerhet.

Företagslån utan säkerhet

Företagslån utan säkerhet avslöjar sig lite på namnet om vad det är för typ av finansiering, lån som inte kräver någon säkerhet. Det kan finnas olika anledningar till varför man vill ta ett företagslån utan säkerhet och en av anledningarna kan vara att företaget inte har någon säkerhet att lämna. En annan anledning är att många banker vill att en borgensman går in och agerar säkerhet för lånet. Vad det innebär att vara borgensman går vi igenom längre ner på sidan.

Vad gäller storleken på företagslån utan säkerhet så går de att hitta lån redan från några tusenlappar till flera miljoner kronor. Nedan har vi listat några låneförmedlare och maxbeloppet som de förmedlar:

  • Lendo företagslån erbjuder lån upp till 3 000 000 kr
  • Fakturino företagslån erbjuder lån upp till 4 000 000 kr
  • Creddo företagslån erbjuder lån upp till 10 000 000 kr

Trots att de flesta banker ställer krav på säkerhet för företagslån så finns det flertalet långivare vars nisch är det motsatta, att erbjuda lån utan säkerhet. För att enkelt hitta dessa långivare så kan ni exempelvis använda er av låneförmedlaren Toborrow.

Ansök om företagslån

För att ansöka om ett företagslån utan säkerhet så kan ni precis som vilken annan låneansökan som helst, göra den digitalt. Med en digital låneansökan fyller ni i långivarens ansökningsformulär och signerar med BankID.

Det som kan vara svårt med denna typen av lån, är inte att ansöka om lånet, det är snarare att hitta banker som erbjuder lån utan säkerhet. Under sidan “företagslån” finner ni en steg-för-steg guide om hur ni går tillväga för ansöka om ett företagslån.

Fyll i låneansökan

När ni ansöker om ett företagslån så får ni uppge vad syftet med lånet är. Även om det i teorin går att använda företagslån till mycket så kan syftet med lånet vara avgörande om ni får lånet eller ej. Då lånet ska betalas tillbaka så vill långivare också se att lånet används till något som hjälper företaget att växa. Därför är det bra att innan ni ansöker om ett lån, redogöra varför ni behöver lånet och hur det ska hjälpa företaget att utvecklas. En lämplig motivering skulle för ett taxibolag kunna vara att de vill köpa in mer bilar, på så vis kommer deras omsättning öka då de kan sälja fler taxiresor.

Företagslån med och utan personlig borgen

Vad innebär personlig borgen?

Personlig borgen innebär att en individ går in med sin privata ekonomi som säkerhet för ett lån. Detta innebär att om ert företag inte har möjlighet att betala så kommer personen som står som borgensman att behöva betala. Det är väldigt vanligt i dagsläget att många banker erbjuder lån utan säkerhet men att de istället har krav på borgensman. Om borgensmannen behöver gå in och betala av lånet men saknar likvida medel så kan långivaren tvinga borgensmannen att sälja av egendom. Detta kan exempelvis innebära, om borgensmannen äger ett hus eller ett fordon, kan dessa att komma att behöva säljas för att täcka lånekostnaderna.

Vem kan gå i personlig borgen?

Det finns ingen lag eller liknande som styr om vem som får och inte får gå i borgen för ett företagslån. Dock så brukar de flesta långivare ställa som krav att borgensmannen måste ha anknytning till bolaget och då brukar det vara i form av att personen har en position i företaget som:

  • VD
  • Ingår i företagets styrelse

Det kan även vara flera individer som går i borgen för samma lån. För lånet i sig, så blir det ingen skillnad på huruvida det är en eller två personer som är i borgen. Det som kan vara positivt med flera borgensmän är att säkerheten blir bättre än om det bara är en borgensman. Med flera borgensmän så kan det också finnas möjlighet att banken kan godkänna ett större lån.

De personer som går i borgen kommer likaväl som företaget, genomgå en kreditupplysning. Anledning till detta är att banken vill kontrollera att borgensmannen faktiskt kan agera som borgensman, om nödvändigt.

Företagslån utan personlig borgen

Grundkraven för ett företagslån utan säkerhet ser oftast ut precis som kraven för ett företagslån med säkerhet. Det som skiljer de olika lånen åt, är att lån med säkerhet så är banken garanterade att åtminstone få en viss summa tillbaka, värdet på det som är angett som säkerhet. Detta leder till att företagslån med säkerhet generellt är lite lättare att få godkända än företagslån utan säkerhet. Förutom de lägre kraven så brukar företagslån med säkerhet dessutom få en lägre ränta.

Som nämnt tidigare så vill långivaren ha tillbaka sina utlånade kapital och när ni inte lämnar någon säkerhet så kommer ni på annat sätt behöva övertyga banken att ni kommer kunna betala tillbaka lånet. För att övertyga banken så finns kan ni bland annat göra följande:

  • Presentera en väl utarbetad affärsplan
  • Påvisa positiva siffror och en god prognos

En utarbetad affärsplan är en del i bankens helhetsbedömning när de går igenom er låneansökan. För att göra detta kan ni ta fram välgrundade argument och nyanserat presentera för banken hur ert företag fungerar. I presentationen kan ni bland annat visa vilka underleverantörer ni använder, hur och vart era produkter tillverkas samt varför konsumenterna på marknaden kommer välja er framför en konkurrent. Om ni kan ta fram denna informationen och även påvisa lönsamhet, så väger det tungt i bankens ögon.

Företagslån utan säkerhet - Svårt för nystartade företag

Som nämnt tidigare så är det många banker som ställer krav om att det måste finns någon form av säkerhet för lånet. Med detta sagt kan det vara enklare för väletablerade företag att övertyga banken för ett lån utan säkerhet än vad det är för ett nystartat företag. Äldre och etablerade företag har mer att stå på bland annat vad det gäller erfarenhet , prognos över kommande period och förmodligen ett starkare kassaflöde än vad ett nystartat bolag har. Med detta sagt så kan det vara väldigt svårt för nystartade företag att få igenom ett lån som varken kräver säkerhet eller borgensman.

Fördelar

Företagslån utan säkerhet kan vara en bra lösning för företag som behöver finansiera olika typer av projekt. Vare sig det är för att finansiera kostnaden för produktutveckling eller personalkostnader så kan företagslån utan säkerhet vara en bra lösning.

Detta lånet är också det som är mest säkert för dig som privatperson, då ni inte behöver stå som borgensman och banken kan därmed inte kräva att ni personligen betalar tillbaka lånet.

Nackdelar

Även om många långivare erbjuder företagslån utan säkerhet så ställer de flesta fortfarande krav på en borgensman. Motviljan från långivare att inte godkänna lån utan säkerhet grundar sig i att långivarens riskerar att inte få tillbaka sina pengar från lånet.

De långivare som faktiskt erbjuder lån utan säkerhet brukar vara mer nischade långivare. Dessa typer av långivare är oftast relativt små och vi rekommenderar därför att ni dubbelkollar avtalet innan ni skriver på.

Vanliga frågor och svar

Att gå i borgen innebär att du står som ansvarig för att lånet betalas. Skulle företaget som tog lånet inte betala, då behöver du gå in med din privata ekonomi för att täcka kostnaden om lånet.

Det finns i dagsläget ingen bank som ger ut lån utan ränta. Om ni letar efter finansiering utan ränta så kan ett alternativ vara att sälja aktier i företaget eller pantsätta något hos en pantbank.

För att hitta det bästa lånet som inte kräver någon säkerhet så rekommenderar vi att ni använder er av en låneförmedlare när ni ansöker om företagslån. På så vis så får ni erbjudande från flera banker samtidigt och kan enkelt jämföra vilken bank som ger er bäst villkor.

Det är svårt på förhand att säga vilken ränta ni kommer få ert lån då bankerna inte är öppna med vilken räntesats de har.. Räntesatsen ni får beror på flera olika faktorer, bland annat om vilken typ av lån ni söker om och hur stort ert företag är.

Image placeholder
Image placeholder
Image placeholder
Image placeholder
Image placeholder
Image placeholder
Martin Eriksson

Martin Eriksson


Martin är grundaren av Kreditly och har tidigare arbetat främst med webb- och apputveckling samt försäljning och marknadsföring. Under åren har han även byggt upp ett stort intresse för privatekonomi i allmänhet och lån i synnerhet.

Uppdaterad 4/20/2022