Företagslån

Lånen som finns på denna sidan kan användas till vad ni vill, oavsett om ni ska anställa mer personal eller behöver kapital till ett nytt projekt så hittar ni lånet här.

Företagslån - vad är det?

Som namnet kanske avslöjar så är företagslån ett lån som är riktat till företag. Det finns många skillnader mellan privat och företagslån men de funkar teoretiskt på samma sätt, en investerare går in med ett kapital som låntagaren sedan ska betalas tillbaka.

Ett företagslån kan vara lämpligt när företaget behöver expandera och snabbt behöver ett tillskott av kapital. En anledning för företag att låna pengar kan vara när man har en garanterad inkomst men att detta kapital inte är tillgängligt förrän längre fram. Istället för att vänta och riskera att gå miste om inkomst bara för att man inte kunde göra vissa investeringar tidigare, kan lån i sådana tillfällen vara ett klokt val.

Vem kan teckna ett företagslån?

Innan du tecknar dig för ett företagslån så behöver du uppfylla vissa krav som långivaren ställer. Dessa kraven ser olika ut hos olika långivare, både vilka grundkrav långivaren ställer, men också hur hårda dessa kraven är varierar beroende på vilken långivare du söker kapital hos.

Följande krav ställs hos alla banker och långivare när du ansöker om ett företagslån:

 • Företaget behöver vara registrerat i Sverige
 • Företaget behöver ha en giltig bolagsform
 • Företaget behöver ett svenskt bankkonto
 • Företaget behöver ange en borgensman

Utöver kraven ovan så kan långivare ställa fler krav än så och dessa kraven kan se ut som följande:

 • Prognos över kommande period
  Hur försäljningen/ inkomsterna ser ut för kommande period, är marknaden mättad eller växer behovet av det ni erbjuder?
 • Hur affärsplanen för bolaget ser ut
  Vissa långivare vill se hur företaget ska komma att utvecklas och är realistisk.
 • Bolagets ledning
  Tidigare erfarenhet och kompetens i ledning är en del i bedömningen för många långivare huruvida de kommer godkänna lånet eller ej.
 • Säkerhet för lånet
  Majoriteten av långivarna vill ha någon form av säkerhet innan de godkänner ett lån och säkerheten kan exempelvis vara en fastighet. Även om banken inte har krav på säkerhet, så kan det vara fördelaktigt att låna med säkerhet, då du i vissa fall kan få ner räntan.

Olika typer av företagslån & finansiering

Likviditetslån

Likviditetslån var ett lån som Riksgälden fick i uppdrag att ta fram under coronapandemin vars uppgift var att ställa ut kreditgarantier för små och medelstora företag i Sverige. Detta lånet fungerade som så att kreditinstitut fick möjligheten att ingå i ett samarbete med staten där kreditinstituten och staten delade på kreditrisken som uppstod i samband när ett företag sökte om ett likviditetslån.

Låna ut pengar till ditt företag

Oavsett om du driver en enskild firma eller aktiebolag så kan du låna ut pengar till ditt bolag. För dig som driver aktiebolag så behöver du vara aktieägare om du ska låna ut pengar till bolaget. När du lånar ut pengar till ditt aktiebolag så får du också precis som långivare, ta ut en avgift för detta lånet då du tar en risk med det investerade kapitalet. Avgiften vi pratar om är givetvis ränta. Räntesatsen för kapitalet som lånas ut behöver vara i linje med hur marknaden sätter räntan för liknande lån, den kan alltså inte vara orimligt hög. Kortfattat går det att säga att räntan kan uppgå till statslåneräntan + 1-3 procent.

Låna med säkerhet 

Att låna med eller utan säkerhet är i grund och botten samma typ av lån. Skillnaden att låna med och utan säkerhet är att när du lånar med säkerhet så kan du få ett större lånebelopp och lägre ränta än om du hade lånat utan säkerhet. Det som de flesta låntagare anger som säkerhet är en fastighet, en maskin eller bolagets inventarier.

Rörelsekredit

En rörelsekredit är en kredit som en banker kan ställa ut till företag. Rörelsekrediter benämns även som checkkrediter och används främst för att förbättra likviditeten hos företaget. Dessa krediter brukar vara kortsiktiga och löptiden för denna krediten sträcker sig ett år. Då avtalstiden för checkkrediter bara är på ett år så behöver utställaren av krediten och låntagaren omförhandla villkoren för nästkommande år. Banker som erbjuder denna krediten brukar ställa krav på säkerhet innan de godkänner krediten.

Factoring

Factoring är en tjänst som innebär att ni antingen säljer eller belånar era fakturor till ett factoringbolag. När ni väljer att sälja era fakturor till ett annat bolag så kan ni detta göras på två olika sätt, antingen med regress eller utan regress. Kortfattat om regress så innebär det att, om ni använder factoring med regress så kommer ni behöva köpa tillbaka fakturan om er kund inte har betalat fakturan inom en period. Medans factoring utan regress innebär istället att allt ansvar gällande betalning tar factoringbolaget och skulle fakturan inte bli betald, då är det factoringbolaget som tar den ekonomiska förlusten.

Almis

Almis är verksamhet är en statligt ägd verksamhet som ska “främja utveckling av konkurrenskraftiga små och medelstora företag och stimulera nyföretagandet i syfte att skapa tillväxt och förnyelse i svenskt näringsliv". Då Almis är statligt ägt så har de vissa fördelar som privata bolag inte har. För att Almis inte ska konkurrera ut banker och långivare så erbjuder Almis en räntesats som är högre än den genomsnittliga bankräntan.

Peer 2 Peer-lån

Peer 2 peer-lån eller P2P-lån som det förkortas är ett lån som finansieras genom att en eller flera individer går ihop och ger ett lån till en låntagare. För att ansöka om ett sådant lån brukar man använda sig av olika plattformar, både för att hitta investerare, lösa det juridiska, ställa ut fakturor och så vidare.

P2P-lån finns också att ansöka om som privatperson.

Lån med borgenär

Då flera låneinstitut vill att en borgenär står med på lånet då detta blir precis som punkten ovan, en säkerhet för långivaren att de får tillbaka sin investering.

Om du driver enskild firma eller handelsbolag så behöver du oftast inte ange någon säkerhet eller person som borgenär, då det är du som äger bolaget personligt ansvarig för skulden om bolaget skulle gå i konkurs.

Regressrätt

Om du som borgenär har behövt betala ett lån som företaget har tagit så har du möjlighet att kräva tillbaka dessa pengarna från företaget vid ett senare tillfälle. Detta är förutsatt att bolaget förbättrar sina ekonomiska situation framåt och har möjlighet att betala tillbaka till borgenären.

Investeringskredit

Om ert företag behöver göra en investering för att säkra bolagets lönsamhet framåt så kan en investeringskredit vara en bra lösning. Dessa krediter avslöjar sig själv lite på namnet och är avsedda för att investera i nya projekt, maskiner eller exempelvis inventarier. Gällande återbetalning och avgifter för investeringskrediter så bestäms detta individuellt inför varje investering där återbetalningen brukar ske som en rak amortering.

Företagslån genom en låneförmedlare

Precis som för privatlån, så finns det också låneförmedlare som förmedlar företagslån. En låneförmedlare samarbetar med flera långivare som erbjuder företagslån och tack vare detta samarbetet kan du snabbt och enkelt söka lån hos flera långivare med bara en ansökan. När du gör en låneansökan via en låneförmedlare så skickar förmedlaren din ansökan till alla deras samarbetspartners. Låneförmedlaren presenterar sedan vad du olika långivarna kan ge dig för erbjudande där du kan välja det erbjudande som passar dig bäst.

Finns det anledning till att inte använda låneförmedlare?

Det finns flertalet olika låneförmedlare att välja mellan när du ansöker om ett företagslån. Vanligtvis så är det upp till 20 långivare som en låneförmedlare har samarbete med och antalet av långivare som ansluter sig till förmedlingstjänsterna ökar hela tiden. 

I dagsläget har ingen låneförmedlare samarbete med alla långiver på marknaden som erbjuder företagslån. Detta innebär att om du blint förlitar dig på att en låneförmedlare ger dig det bästa lånet, så finns det en risk att du missar ett bra erbjudande från en långivare som inte har ett samarbete med sagt förmedlare.

När du använder dig av de största låneförmedlaren för företagslån som Lendo och Sambla så tar de ingen avgift för att förmedla lån. Vissa mindre aktörer kan göra det och då brukar de ta någon form av startavgift, kolla därför alltid vad som gäller innan du ansöker om ett lån.

Som nämnt ovan så finns det flertalet låneförmedlare att välja mellan och de alla erbjuder precis samma tjänst, det som kan skilja dem åt är följande:

 • Hur många och vilka långivare de samarbetar med
 • Eventuella avgifter låneförmedlaren tar
 • Låneförmedlarens öppettider

Innan du ansöker om ett lån genom en förmedlare så kan det vara klokt att använda den förmedlingstjänst som samarbetar med flest långivare, på så sätt har du störst möjlighet att hitta ett lån med bra villkor.

Det är också till din fördel om du kontrollerar huruvida låneförmedlaren tar någon avgift extra avgift för förmedlingen. Om de tar ut en avgift, så kan du alltid välja en annan som inte tar ut samma avgift.

Dessutom så kan vara bra att kontrollera öppettiderna som en låneförmedlare har. Om du får problem med din låneansökan så kan det vara skönt att få hjälp med ansökan direkt och för att få hjälp behöver du söka hos en långivare som har öppet när du gör ansökan.

Steg 1: Hitta rätt lån

När du har hittat en långivare som du kan tänka dig att låna av så börjar du med att gå in på deras hemsida. Väl inne på långivarens hemsida så behöver du sedan leta upp ansökningsformuläret och fylla i det.

Informationen som formulären efterfrågar brukar vara densamma, oavsett hos vilken långivare du söker lån hos och informationen som de efterfrågar brukar vara följande:

 • Organisationsnummer
 • Vad lånet ska användas till
 • Önskat lånebelopp
 • Företagets förväntade inkomst

Steg 2: Ansök digitalt

När du har fyllt i all information som långivaren efterfrågar behöver du också identifiera dig med BankID. Detta för att långivaren vill säkerställa att du som söker om lånet har behörighet för det. Efter att du har signerat ansökan med BankID så behöver du vänta på ett svar. Om du har söker lånet hos en låneförmedlare så brukar det inte ta mer än några minuter från att du har skickat in din ansökan.

Steg 3: Godkänn avtalet

När långivaren har fått din ansökan så kommer du att få ett besked om lånet. I beskedet kan du se exakta villkor som för lånet, bland annat ser du hur stort lån och vilken räntesats en långivare kan ge dig.

Efter att du har godkänt villkoren så brukar utbetalningen ske inom tre arbetsdagar.

Lån med en fast eller rörlig ränta?

Rörlig ränta

Rörlig ränta innebär att räntesatsen på lånet kan komma att ändras under lånets löptid och historiskt sett så har en rörlig ränta varit det som också varit det mest lönsamma för låntagare. Rörlig ränta kan alltså vara ett bra val om du tror att styrräntan kommer sjunka under låneperioden.

Värt att notera, även om du har ett lån med rörlig ränta och riksbanken skulle ändra reporäntan så kommer du i många fall ha samma ränta i några veckor/ månader framöver. Exakt hur lång denna perioden är skiljer sig mellan långivare och lån, men det brukar vara en kortare period innan räntan för ett befintligt ändras och ligger i linje med reporäntan.

Fast ränta

Fast ränta är tvärtemot av hur rörlig ränta fungerar. Med en bunden ränta så brukar räntesatsen bindas under något år, oavsett om reporäntan stiger eller sjunker så kommer du behålla samma ränta. Fast ränta kan alltså vara ett bra val om du tror att styrräntan kommer öka under låneperioden.

När du tecknar ett lån med en fast ränta så kommer du också att få en något högre räntesats än vad den hade varit om du hade valt rörlig. Ett exempel på detta, anta att du söker om ett lån och väljer en rörlig räntesats om 0,5%. Skulle du söka om samma lån och välja en fast ränta om säg 5 år, då skulle räntesatsen kunna vara 1%.

Långivare specialiserade på småföretag

Då många banker är skeptiska att ge ut lån till framförallt småföretag som inte har några års bokslut att visa upp, så har många småföretagare behövt ta ett privatlån för att hålla verksamheten vid liv. Detta har lett till en stor ekonomisk risk för företagaren som har tagit lånet. 

Med anledning till ovan har det dykt upp flertalet olika nischade banker som kan erbjuda det många banker inte kan, låna ut pengar till mindre företag.

Fördelar

Företagslån kan vara ett sätt för många företag att finansiera nya projekt och kunna fortsätta utveckla sin verksamhet. Då det finns flertalet olika typer av finansiering, bland annat företagskrediter. Med en företagskredit får er verksamhet en kredit som ni kan nyttja för olika behov. Ett annat typ av lån är factoring. Factoring innebär att ni säljer era fakturor till ett factoringbolag. Detta är bara två av de mängder med finansieringsmetoder som ni kan välja när ni behöver extra kapital till er verksamhet för att kunna ta bolaget framåt och oavsett vilken bransch ni är verksamma i, så finns det ett lån anpassat för er.

Nackdelar

Då det finns så många olika finansieringsmetoder för företag så kan det också vara lätt att hamna i en skuldfälla, där företaget är helt beroende av lånade pengar. Oavsett vad det är för typ av lån så finns det alltid någon form av kostnad som ni kommer betala, exempelvis för factoring så brukar factoringbolag ta några procent i avgift per faktura. Denna avgift leder till att ert företag får mindre mindre marginal på era tjänster och bör inte användas mer än nödvändigt.

Vanliga frågor och svar

Ja, det finns de låneinstitut som använder sig av exempelvis Bisnode.

Minimibelopp för företagslån brukar börja runt 10 000 kr och sträcker sig vanligtvis upp till några miljoner.

Vanliga krav för att bli godkänd för ett företagslån brukar se ut som följande:

* Företaget behöver vara registrerat i Sverige

* Företaget behöver ha en giltig bolagsform

* Företaget behöver ett svenskt bankkonto

* Företaget behöver ange en borgensman

För att låna som nystartat företag rekommenderar vi att du söker lån hos långivare som specialiserar sig på lån till småföretagare. Många traditionella banker brukar vilja ha flera års bokslut med goda resultat för att godkänna nya lån.

Image placeholder
Image placeholder
Image placeholder
Image placeholder
Image placeholder
Image placeholder
Martin Eriksson

Martin Eriksson


Martin är grundaren av Kreditly och har tidigare arbetat främst med webb- och apputveckling samt försäljning och marknadsföring. Under åren har han även byggt upp ett stort intresse för privatekonomi i allmänhet och lån i synnerhet.

Uppdaterad 4/20/2022