Företagskredit

Med en företagskredit får ert företag tillgång till extra likvida medel som kan hjälpa till som stöd i perioder när era produkter och tjänster inte är lika efterfrågade. Företagskrediter kan också vara ett sätt att finansiera nya projekt och investeringar.

Vad är en företagskredit

En företagskredit eller checkkredit som det också kan kallas, fungerar i stora drag som en kontokredit gör för privatpersoner. Med en företagskredit så får ni ett konto hos banken som ställer ut krediten och denna krediten kan användas till många olika ändamål. Checkkrediter ger företag extra likviditet att arbeta med, vilket kan hjälpa er att anställa fler medarbetare, köpa ett större lager av produkterna ni säljer men det också användas för att finansiera en investering. En checkkredit är alltså väldigt flexibel då den går att använda till många olika ändamål.

Vad är det för krav för att få en företagskredit?

Precis som med andra typer av lån så ställer långivare också vissa krav på ert företag för att ni ska kunna få ett lån. Några typiska krav som de flesta långivare ställer är följande:

 • Bolaget behöver vara registrerat i Sverige
 • Bolaget behöver en giltig bolagsform
 • Bolaget får inte ha några betalningsanmärkningar
 • Ni behöver lämna någon form av säkerhet

Som säkerhet för långivaren brukar långivare inte godkänna till lån till företag som är registrerade och verkar utomlands. Motiveringen till detta är att det finns en stor risk att låntagaren försvinner, likaså de utlånade pengarna.

För att långivaren ska kunna göra en ordentlig bedömning om huruvida de tror att ni kan betala tillbaka lånet eller ej så behöver er bolagsform vara en giltig. Detta hjälper också långivaren att förstå er verksamhet och hur framtidsutsikten ser ut för ert företag.

Långivare brukar anse att företag som har en betalningsanmärkning är riskabla ge ut företagskrediter till. Detta motiveras med att företag med en anmärkning är oansvariga över bolagets ekonomi. Trots detta så går det fortfarande att få en företagskredit trots en betalningsanmärkning. De långivare som kan godkänna företagskrediter trots en anmärkning är bland annat låneförmedlare som Lendo företagslån och Krea.

En av de större riskerna som långivare tar med deras affärsmodell, är att deras kunder inte betalar tillbaka sina lån. Med anledning av detta så är det väldigt vanligt när företag ansöker om företagskrediter, att lämna något som säkerhet. Denna säkerheten kan vara många olika saker, men det vanligaste är att företag lämnar något av följande som säkerhet:

 • Fordon
 • Fastighet
 • Varulager

Vad skiljer en företagskredit mot ett företagslån?

Företagskredit

Företagskrediter är som nämnt ovan, en kredit som företaget har tillgång till och funkar som ett kreditkort, fast utan det fysiska kortet. Med en företagskredit får ert företag tillgång till likviditet som ni annars inte hade haft. Detta kan hjälpa företaget att genomföra köp eller investeringar som ska ta bolaget framåt. 

Vad gäller kostnaden för en företagskredit så kan de i vissa fall finnas en start- eller årsavgift för att få ha krediten. Förutom denna avgiften kostar företagskrediter bara för de beloppet som utnyttjas, det vill säga, även om du har en godkänd kredit om exempelvis 50 000 kr men bara har utnyttjar 20 000 kr, så betalar ni bara för det utnyttjade beloppet om 20 000 kr.

Företagslån

Företagslån kan jämföras med privatlån, med ett företagslån betalar långivaren ut beloppet som ni har kommit överens om. En skillnad mot privatlån är att företagslån oftast också är bundna till specifika köp som anges när ni söker om lånet. Vid låneansökan brukar långivaren vilja veta, förutom uppgifter om företaget, vad lånet ska användas till. Vad lånet ska användas till tar långivaren med i bedömningen om de kan godkänna lånet eller ej, trots detta så kan företagslån, likaväl som en företagskrediter användas till många olika tillfällen.

För vem passar en företagskredit?

Som nämnt på sidan om företagslån så finns det en uppsjö av olika finansieringsmetoder. Exakt vilken finansieringsmetod som passar för ert företag är svårt att säga utan mer information om företaget. Även om man med generella drag kan säga att företagskrediter kan vara en lämplig finansieringsmetod för företag som gör de flesta av sina affärer på sommaren. Exempel på detta är företag som hur ut dykarutrustning som har majoriteten av sin omsättning och affärer under sommaren. Under vinterhalvåret kan detta företaget få svårigheter att täcka de löpande kostnaderna som kvarstår som personalkostnader, underhåll av utrustningen samt lagerhållning. För företag som är säsongsbaserade som exemplet, så kan en företagskredit vara ett lämpligt sätt att finansiera de stående kostnaderna under vinterhalvåret. Detta är som sagt ett exempel på en verksamhet där en checkkredit kan vara det bästa alternativet. Det viktiga är att alltid kolla igenom alla finansieringsalternativ och själva ta ställning vilken finansieringsmetod som passar er bäst, då det alltid är ni själva som vet hur företaget fungerar och kan verksamheten bäst.

Vad kostar en företagskredit

Kontraktsränta som också kallas för årsavgift och kreditränta, är den avgift som det kostar att ha krediten aktiv på ett konto. Detta är alltså en kostnad som du inte kan undvika, till skillnad mot dispositionräntan. Dispositionsräntan än en avgift om en viss procent av det totala beviljade beloppet, mer om detta i stycket nedan.

Krediträntan ska ej räknas med som en återbetalning för den utnyttjade krediten, då det är en helt annan avgift, dessutom brukar krediträntan betalas in i förskott, innan krediten blir giltig.

Dispositionsräntan är avgiften som tillkommer när krediten utnyttjas, det vill säga att om ni inte utnyttjar krediten så kommer ni bara betala för kontraktsräntan. Denna räntan sätts individuellt och exempelvis erbjuder Swedbank i skrivande stund en exempe ränta om 4% vilket innebär att snitträntan för företagskrediter hos Swedbank i dagsläget är runt 4%.

När ni jämför olika företagskrediter och ska hitta den billigaste så är det klokt att jämföra den effektiva räntan och inte bara dispositionsräntan, då den effektiva räntan räknar på alla kostnader runt omkring lånet och ger en mer rättvis bild av vad krediten kostar.

Förhandla räntan - När ni kontaktar en långivare som erbjuder företagskrediter så kommer ni få ett besked tillbaka, både om ni kan få krediten ni ansökte om, men också hur stor kredit ni har blivit beviljade och vilken ränta ni får. Denna räntan brukar vara förhandlingsbar efter att ni har haft krediten under en period. När ni vill förhandla räntan så är ett bra utgångläge att ni lyfter fram följande för långivaren:

 • Påpeka eran förbättrade kreditvärdighet sedan krediten tecknades.
 • Visa framtidsutblicken för ert företag, produkterna och tjänsterna som ni erbjuder får gärna se en ökad efterfrågning.
 • Lyft konkurrenters villkor, erbjuder exempelvis SEB en lägre listränta än räntan krediten ni har i dagsläget, då bör ni få åtminstone samma om inte ännu lägre.

Välj rätt valuta om företaget gör business med utländska företag som betalar i en annan valuta än den som företaget normalt jobbar med så kan ert företag spara pengar på valutaväxlingen. Om ni exempelvis verkar i länder där det används EUR så är det fördelaktigt om krediten ni ansöker om, är i just EUR.. På så sätt så slipper ni onödiga växlingsavgifter och kan spara pengar.

Företagskredit utan UC

Som bekant så tas det alltid en kreditupplysning i samband med en låneansökan, detta gäller både privat- och företagslån. Anledningen till att det görs en UC är för att långivarna vill ha koll på vem det är som de gör affärer med. 

Om ni har många kreditupplysningar med UC den senaste tiden så är det inte själva kreditupplysningarna i sig som är problemet då dessa är harmlösa. Det är snarare som så att, om ni har flera kreditupplysningar senaste tiden så kan detta ses som riskabelt från långivarens perspektiv. Anledningen till detta är att för de företag som har sökt om många lån bedöms vara i en sämre ekonomisk situation med följande anledning:

 • Om ett företag har många låneansökningar under en kort period så antar långivare att företaget har en sämre ekonomi och ger därför inte ut nya krediter i dessa fallen. 

Detta  gäller alla typer av företagslån och inte bara checkkrediter.

Med resonemanget ovan så är det flertalet långivare som ger ut företagskrediter utan UC. När ni ansöker om en företagskredit som exempelvis använder Bisnode så är det inget som syns hos UC, då varje kreditupplysningsföretag har sitt eget register och det är bara varje enskild upplysning som själva vet vilka lån som är tagna via dem.

Ska vi söka en företagskredit med eller utan UC?

Oavsett vilket kreditupplysningstjänst som gör kreditupplysningen i eran låneansökan så visar de samma information och det är varken svårare eller lättare att få en låneansökan godkänd bara för ni använder en viss kreditupplysningstjänst. Det som är avgörande i kreditupplysningen är snarare er ekonomiska situation, kreditupplysningen är bara en del av helhetsbilden som långivaren tar med i bedömningen för en låneansökan.

Fördelar

Flexibiliteten med att företagskrediter är de kan bli en trygghet för företag som eventuellt behöver likviditet längre fram, men är osäkra om de behöver 200 000 kr eller 50 000 kr. Detta blir fördelaktigt för de som inte behöver nyttja hela krediten då det bara är den utnyttjade krediten som debiteras (bortsett från årsavgiften). 

Då checkkrediter kan användas till många olika projekt och tillfällen så kan det vara en given lösning för många företag som letar efter likviditet till finansieringen av sagda projekt.

Nackdelar

Med en vilande kredit så kan vissa företagare tro att de har mer likviditet att röra sig med än de egentligen har. En företagskredit är precis som många andra finansieringsmetoder, lån som måste betalas tillbaka, dessutom med en avgift kopplad till lånet.

Företagskrediter kan vara en bra lösning för de företag som under en kortare period behöver mer likviditet att röra sig med, men det bör inte ses som en långsiktig att lösa företagets ekonomi med lån.

Martin Eriksson

Martin Eriksson


Martin är grundaren av Kreditly och har tidigare arbetat främst med webb- och apputveckling samt försäljning och marknadsföring. Under åren har han även byggt upp ett stort intresse för privatekonomi i allmänhet och lån i synnerhet.

Uppdaterad 3/31/2022