Ta dig ur skuldfällan!

Även om allt känns som mörkast, så finns det alltid hjälp att få och nya grepp att ta till. Det absolut första du bör göra, är att sluta ta nya lån. Om det har gått riktigt långt och vare sig banker eller kreditinstitut vill förknippas med dig, kan skuldsanering vara ett alternativ.

Skuldsanering är en möjlighet för svårt skuldsatta privatpersoner att kunna reducera sina skulder till en nivå där de kan klara av att betala dem inom överskådlig tid. Den regleras av Skuldsaneringslagen. Kronofogdemyndigheten är den instans som ska pröva om en person kan få skuldsanering.

Det räcker inte att vara skuldsatt och ha betalningsproblem för att få skuldsanering. Enligt lagen ska kommunen (inom ramen för Socialtjänsten, eller på annat sätt) ge råd och anvisningar till skuldsatta personer. Konsumentverket ska ge kommunerna stöd och vägledning i frågan. Många kommuner har speciella budget- och skuldrådgivare för detta ändamål.

En rad villkor måste vara uppfyllda för att beviljas skuldsanering:

  • Personen är en fysisk person.
  • Personen är folkbokförd i Sverige.
  • Personen är så svårt skuldsatt att han eller hon inte kan anses kunna betala sina skulder inom överskådlig tid.
  • Det anses skäligt med hänsyn till personens ekonomiska och personliga förhållanden. Bland annat ska då beaktas hur skulderna har uppkommit och hur gamla de är, vilken sorts skulder det rör sig om, vilka ansträngningar personen har gjort för att betala dem, samt på vilket sätt personen medverkar till att få till stånd en skuldsanering.
  • Personen får inte ha näringsförbud.
  • Om personen bedriver näringsverksamhet, får den bara stå för en liten del av personens inkomster och andel av total arbetstid.
  • Personen får i princip inte ha skuldsanerats tidigare.

Om alla kriterierna ovan är uppfyllda, kan personen ansöka om skuldsanering. Ansökan görs hos Kronofogden, som därefter upprättar en prognos för att bedöma personens framtida möjligheter att betala sina skulder utan skuldsanering. Bland annat bedöms skuldernas storlek, sökandes ålder, arbetsförmåga, utbildning, sjukdom och andra liknande omständigheter.

Martin Eriksson

Martin Eriksson


Martin är grundaren av Kreditly och har tidigare arbetat främst med webb- och apputveckling samt försäljning och marknadsföring. Under åren har han även byggt upp ett stort intresse för privatekonomi i allmänhet och lån i synnerhet.

Uppdaterad 12/3/2021