Så ofta byter vi bank

11/25/2021

Konkurrensverket har i en ny rapport konstaterat att svenska folket byter bank som aldrig förr. Tittar man på de senaste tre åren så har så mycket som var femte person genomfört ett bankbyte. Det här står i bjärt kontrast mot bankrörligheten historiskt sett, där vi har tenderat att vara vår bank trogen.

I rapporten står det klart att så mycket som 20 procent uppgav att det bytt bank under perioden 2015 till och med 2017. Vid tidigare undersökningar från 2001 och 2009, så var motsvarande siffra 14-15 procent.

En annan intressant iakttagelse är att vi numera tenderar att ha fler än en bank. 2009 uppgav 61 procent att man endast hade en bank. Motsvarande siffra 2017 hade sjunkit till 47 procent.

Allt fler funderar på ett bankbyte


Men av dessa är det väldigt många som inte har tagit steget fullt ut. Så mycket som 30 procent av de tillfrågade som uppgav att de övervägde ett bankbyte, gick aldrig vidare i processen. Det faktum att det är förknippat med en del praktiska saker som måste genomföras i och med ett bankbyte, lyfter man fram som den främsta orsaken till att många låter bli. Man behöver t ex ha personlig kontakt med den bank man lämnar, likväl med den bank man ämnar byta till.

Konkurrensverket välkomnar faktumet att allt fler byter bank, och ser gärna att rörligheten blir ännu större på marknaden. Konkurrensen är en av de mest basala krafterna för innovation och prispress.

Vi är vana att prisjämföra när det gäller elavtal eller mobilabonnemang. Tillämpa samma urvalsprocess för bankerna så ska du se att det finns både pengar och tid att spara i slutändan.