ny regering

Nytt år, ny regering, ny budget

11/25/2021

Så var äntligen den parlamentariska härvan till slut avklarad och en ny regering för Sverige har nu presenterats. Med S och MP i regeringen, med stöd från L och C, ska de nu fokusera på de 73 punkter som presenterades i det så kallade januariavtalet.

Något många har reagerat över är om den nya budgeten innehåller genomtänkta och förankrade idéer eller om det i själva verket är en servettskiss. När det var dags att rösta igenom budgetpropositionen så leddes Sverige av en övergångsregering, bestående av S och MP. Deras budgetförslag röstades ned i riksdagen och istället blev det Moderaternas (M) budget som vann. En del av ändringarna kommer att börja gälla från och med årsskiftet i år medan andra behöver en regering som ändrar vissa förordningar innan det kan förverkligas.

Eftersom S och MP vann regeringsomröstningen innebär det att den nya regeringen tvingas regera med en budget som man själv inte har lagt och som går emot den politik som man själv vill föra. Lägg till det att S och MP kommer att behöva kompromissa mycket med både C och L men inte minst med V för att inte bli fälld i en missförtroendeomröstning. Det är en svår balansgång som man har framför sig ...

Här är de förändringar som gör att vi får mer pengar i plånboken till följd av den nya budgeten:

Sänkt skatt - för alla som arbetar


Genom ett utökat jobbskatteavdrag kommer nuvarande nivåer i jobbskatteavdraget att höjas för dem som vid årets ingång ännu inte fyllt 65 år. Maximalt handlar det om en skattelättnad på upp till 2 520 kr per år vid en genomsnittlig skattesats för kommunal inkomstskatt. För en tvåinkomstfamilj inom kommunal verksamhet innebär inkomstskattesänkningen 420 kr mer att leva på varje månad. Ändringarna gäller från och med 1 januari 2019.

Färre behöver betala statlig skatt


Brytpunkten för statlig skatt höjs från tidigare 473 900 kr till 490 700 kr för beskattningsåret 2019. För 2019 innebär det att brytpunkten för statlig inkomstskatt blir 42 000 kr per månad i stället för tidigare 40 600 kr (det du får i inkomst innan grundavdrag). Det innebär att alla som tjänar över 40 600 får sänkt skatt med den nya budgeten.

Sänkt skatt för landets pensionärer


Det förhöjda grundavdraget för dem som vid årets ingång har fyllt 65 år förstärks för alla med en förvärvsinkomst mellan 51 615 kr och 1 170 800 kr per år. Skattesänkning gäller för alla äldre, även dem som får mindre än 17 000 kronor i månaden i pension. Ändringarna gäller från den 1 januari 2019.

Sänkta anställningskostnader - för äldre som arbetar


Pensionsmyndigheten med flera har påpekat att tiden i arbetslivet behöver förlängas i takt med vår ökade livslängd, för att kunna upprätthålla pensionsnivåerna. Därför slopas den särskilda löneskatten för personer som fyllt 65 år. Dessa ändringar gäller från 1 juli 2019.

Tripplat RUT- avdrag


Möjligheten att göra skatteavdrag för RUT- tjänster höjs till 75 000 kr per år. Skattereduktionen för ROT-tjänster blir däremot oförändrad och får högst uppgå till 50 000 kr. Fler tjänster ska dessutom berättigas för RUT-avdrag i det nya förslaget, bl a tillsyn av hemmet vid resa eller frånvaro, tvätt av kläder, hämtning av trädgårdsavfall samt plantering av växter i trädgården kan ingå i tjänsten. Möjligheten till ett mer generöst RUT-avdrag för äldre ska också utredas. Ändringarna gäller från den 1 juli 2019.

Frysning av överindexering av bensin- och dieselskatt


Skattesatserna för bensin och dieselbränsle år 2019 omräknas med konsumentprisindex (KPI) istället för nuvarade formel på KPI plus två procentenheter. Indexeringsmodellen som trädde i kraft 2017 innebär att skatten per automatik höjs varje år. Nu kommer den inte längre att höjas i samma omfattning. Ändringen gäller från 1 juli 2019.

Flygskatten avskaffas


Skatten på flygresor infördes den 1 april 2018 och storleken ligger på mellan 60 och 400 kronor - beroende på hur lång flygresan är. Den avskaffas helt från och med den 1 juli 2019.

Mer pengar till polislöner och betald polisutbildning


För att möjliggöra en höjning av polisernas löner med ca 3 000 kr per månad, tillförs närmare 2,2 miljarder kr under de kommande tre åren. Dessutom ska den som blir polis få sina studielån från utbildningstiden avskrivna efter fem års arbete som polis.

Bättre villkor för specialistsjuksköterskor


Sjuksköterskor ska kunna utbilda sig på halvfart genom speciellt riktade resurser och fortsätta att arbeta på halvtid med bibehållen inkomst. Detta för att motivera de sjuksköterskor som vill vidareutbilda sig, att kunna göra det utan att det påverkar inkomsten under studietiden.

Höjda löner till förstalärare - i utanförskapsområden


De förstagångslärare som väljer att arbeta i ett utanförskapsområde ska få ett lönetillägg om 10 000 kronor.