Framtidens kreditupplysningar - PSD2 och Open Banking

11/26/2021

EU-direktivet PSD2 (Payment Service Directive 2) började gälla i Sverige den 1 maj 2018. Syftet med PSD2 är att det “ska underlätta gränsöverskridande betalningar och andra finansiella tjänster inom EU samt öka konkurrensen inom sektorn genom att främja nya innovativa betalningar”.

PSD2 består av en hel del olika regler och bestämmelser, men det finns en som framför allt kommer att påverkar lånebranschen. Nämligen Open Banking

Open Banking innebär kortfattat att banker måste tillgängliggöra viss information om deras kunder, t ex kontohistorik. För att en bank ska kunna lämna ut kontoinformation krävs dock ett medgivande från kontoägaren. 

Leverantörer av betalningsinitieringstjänster (PISPs) och/eller kontoinformationstjänster (AISPs) kan sedan använda denna information för att ytterligare vässa sina tjänster. 

Open Banking är tänkt att öppna upp en brygga mellan den egna banken och andra förekommande banker och kreditinstitut, som vill dra nytta av informationen. 

UC jobbar just nu med ett pilotprojekt där man vill bädda in kontoinformation i kreditupplysningen. Tanken med detta är att stärka informationen som låntagaren uppger kring inkomster och utgifter. Om man kan kontrollera att inkomsterna stämmer, är det en stor vinst. 

Även kostnader och utgifter kan kontrolleras på ett betryggande sätt. Tidigare var Instantor relativt ensamma om att erbjuda denna typ av kontoinformationstjänst, men i och med Open Banking spår vi en framtid där detta kommer att ingå som standard vid en traditionell kreditupplysning. Inom snabblån är det relativt vanligt att man efterfrågar kontoutdrag i samband med låneansökningar. 

Visst kommer detta att uppskattas av långivare, men samtidigt känns den personliga integriteten såklart en smula inskränkt. 

Källor: 
https://www.swedishbankers.se/fraagor-vi-arbetar-med/betalningar/psd-2/