borsnotering

Allt du vill veta om Spotifys börsnotering

11/25/2021

Den 3 april planerar det svenska techföretaget, Spotify, att göra debut på New York Stock Exchange genom en så kallad direktlistning. Den som känner till sin historia kring techbolag kanske kommer ihåg att även Google valde denna typ av listning.

Spotify är sett till uppmärksamhet, försäljning, antal användare och framför allt marknadsandelar, en av de största svenska företagsframgångarna det senaste decenniet. Spotifys försäljning steg med 39 procent under 2017 till hiskeliga 4090 miljoner euro. Det är alltså 41,2 miljarder SEK. Jämför man det med 2015 års siffror så är försäljningen dubblerad.

Det stora orosmolnet i denna annars så framgångsrika saga, är lönsamheten. Spotify ökade sin förlustmed 8 procent under 2017, och totalt uppgår det till 378 miljoner dollar eller 3,8 miljarder SEK. Netto var förlusten 1 235 miljoner euro eller knappt 12,5 miljarder SEK.

Det lär bli fortsatt tryck på gasen i form av återinvestering av det kapitalet som genereras i företaget tack vare sitt positiva kassaflöde. Den snabba tillväxttakten kostar såklart på och även om Spotify inte tar in något nytt kapital i samband med sin notering på börsen, har bolaget varit flitigt på nyemissioner.

Antalet aktier har av denna anledning blivit successivt större. Baserat på den handel med aktierna som skett mellan de befintliga aktieägarna har priset på aktierna under året blivit allt högre och toppat kring så mycket som 130 USD per aktie. Transaktionerna under februari i år har legat mellan 95 USD och 127,50 USD per aktie.

Det svenska företaget kommer inte att sälja några aktier och gör ingen big deal innan noteringen. Företagets medgrundare och frontfigur Daniel Ek, har gjort gällande att han inte ens kommer att vara på plats i New York den 3 april. Istället blir det en diskret direktnotering helt utan teckningskurs - vilket innebär att alla får börja handla aktier samtidigt utan krångel. Det spekulerade börsvärdet hamnar utifrån de senaste aktiepriserna kring 17-23 miljarder USD.

Därmed värderas Spotifys aktie till omkring fyra gånger försäljningen. Det är å ena sidan ganske högt utifrån förlusterna, å andra sidan försvarbart ställt i relation till den snabba tillväxten som företaget lyckats hålla.

Spotify har siktet inställt på att bli störst i världen på strömmande musik - ett mål som företaget har potentialen att nå. Spotify har i nuläget ca 42 procents marknadsandel.

Men allt är inte guld och gröna skogar - osäkerheterna är också många, då konkurrensen kan hårdna och Spotify inte har något eget innehåll utan enbart skivbolagens att förlita sig på. Netflix lägger en stor del av sin kassa på att producera eget innehåll - vem vet, kanske är det en framkomlig väg även för Spotify i en framtid.

Under alla omständigheter så är det otroligt spännande att se hur Spotify kommer att tas emot på den prestigefyllda amerikanska börsen.