Minimumkrav

Minimumkraven för att ta ett snabblån eller smslån

11/25/2021

För att kunna ta ett smslån eller snabblån - eller vilket lån som helst egentligen - så finns det ett par grundläggande krav som alla långivare kommer att ställa på dig. Det här gör man av den enkla anledningen att det inte finns några som helst fördelar med att låna ut pengar till någon som inte klarar av att betala tillbaka. Det är själva definitionen av en dålig affär för båda parter.

Krav 1 - du måste vara minst 18 år gammal


Som så mycket annat här i livet, så krävs det att du är myndig för att kunna ansvara för ett lån. 18-års åldersgräns är det absolut minsta åldern för att kunna ansöka om ett lån. De flesta långivare hos oss, ställer högre krav än så och kräver att du ska vara minst 20 år gammal eller åtminstone fylla 20 år under innevarande kalenderår.

Krav 2 - du ska ha en återbetalningsförmåga


För att kunna låna pengar, måste den som lånar ut pengar till dig kunna vara säker på att du kan betala tillbaka. Det här är en del av riskbedömningen och ser olika ut från långivare till långivare. De som är verksamma inom snabblån eller lån utan uc ställer lägre krav på din återbetalningsförmåga, vilket innebär att de tar en högre risk när de lånar ut pengar till dig. Banker och andra mer traditionella finansiella institutioner är inte lika riskbenägna. Det här får den effekten, att ju högre risken är, desto högre bli kostnaderna för lånet.

Krav 3 - du ska inte stå under förvaltarskap


Den som pga sjukdom eller allvarlig psykisk störning, inte klarar av att företräda sig själv, kan bli placerad under förvaltarskap. Detta innebär enkelt uttryckt att någon annan företräder dig rent juridiskt i alla aspekter av livet. Din ekonomi inkluderat. Du kan således inte stå under förvaltarskap och samtidigt inneha rätten att teckna ett lån på eget bevåg.

Krav 4 - du ska inte vara föremål för skuldsanering


Om du genomgår skuldsanering så kan du inte ansöka om nya lån. Den som är så svårt skuldsatt, att bedömningen görs att personen i fråga inte under en överskådlig framtid har några reella chanser att återbetala sina skulder, kan ansöka om skuldsanering. En skuldsanering innebär att gäldenären (dvs låntagaren) måste leva på existensminimum under fem års tid. Beloppet för existensminimum justeras årligen och beslutas av riksdagen. Efter skuldsaneringsprocessen har genomgåtts, skrivs alla kvarvarande skulder av. Tanken är att hjälpa den enskilda personen tillbaka till ett liv i samhället.

Krav 5 - du får inte ha något aktuellt skuldsaldo hos Kronofogden


Många av långivarna hos oss, accepterar att du har en eller flera betalningsanmärkningar. Detta eftersom de mer ser på din framtida betalningsförmåga än att stirra sig blind på din historiska. Banker säger blankt nej till personer med betalningsanmärkningar. Men, om du har ett aktuellt skuldsaldo hos Kronofogden, så kommer inte heller någon av långivarna hos att bevilja dig ett lån. Skulder till Kronofogden måste alltid betalas för att du ska kunna ha en chans att ansöka om nya lån.

Krav 6 - du ska inneha ett svenskt personnummer och vara folkbokförd i Sverige


För att kunna ansöka om ett lån, så måste du vara svensk medborgare med ett svenskt personnummer och du ska vara folkbokförd på en adress i Sverige. Det här har att göra med den risk som långivaren tar, där man vill vara säker på att i värsta fall kunna driva in skulden via inkasso och Kronofogden, om den förblir obetald.

Det här är en lista över de minimikrav som ställs av långivarna. Sedan varierar kraven från långivare till långivare och utgör delar av den totala kreditbedömningen som denne gör på dig när du ansöker om ett lån. Tänk också på att ju högre belopp du ansöker om, desto mer skruvas kraven på dig upp.