langivarna

Långivarna - egentligen är det varumärken

11/25/2021

Majoriteten av de långivare som finns listade hos oss, är inte per definition ett företag. Istället handlar det om varumärken eller bifirmor som i sin tur ägs av ett aktiebolag. Långivarnas varumärken är de skyltfönster man använder, för att presentera sina olika låneerbjudanden. På den här sidan har vi samlat de långivare som har minst två aktiva varumärken från vilka de bedriver utlåningsverksamhet.

4finance AB

Låneföretaget 4finance AB erbjuder lån till privatpersoner i Sverige genom varumärkena Onea och Vivus.

Företaget har tidigare varit i blåsväder då man beviljat för många låntagare ett lån som de sedan inte klarat av att betala tillbaka. Man har sedan dess arbetat om sin ansökningsprocess och ställer nu hårdare krav på sina låntagare - för allas bästa.

4finance AB har inte utsett någon VD. Styrelsen består av en ordinarie ledamot och en suppleant. Den ordinarie ledamoten är Sven Daniel Stenberg (född 1980), som får anses vara den operativt ansvarige för den svenska verksamheten.

Ägare till det svenska företaget är ett danskt företag vid namn 4finance AS. I det senaste bokslutet för 4finance AB hade man en omsättning på 265 mkr på vilket man gjorde en vinst på 119 mkr. Ett mycket välmående företag med andra ord.

Folkefinans AS Norge, Filial Sverige

Folkefinans i Norge har en svensk filial som är registrerat med namnet Folkefinans AS Norge, Filial Sverige (org. nr 516404-7044). På den svenska marknaden har man varumärkena MonettiFrogtail och Kredit 365 som alla tre lånar ut pengar till privatpersoner

En filial är inte att betrakta som en egen juridisk person. Filialer har ingen egen kassa utan alla dess tillgångar och skulder tillfaller det utländska företagets kassa. VD för den svenska filialen är Jens Schau-Hansen (född 1962, bosatt i Norge).

I det norska företagets årsredovisning för 2017, framgår det att vinsten från den svenska utlåningen uppgår till 11,8 miljoner NOK, dvs ca 12,5 miljoner SEK.

Tryggkredit i Stockholm AB (tidigare S & A Sverige AB)

En av de bredare aktörerna är Tryggkredit i Stockholm AB som har hela fem st olika varumärken på den svenska marknaden. Det handlar om TryggkreditSäkerfinansSnabbfinansMobillån och Smskredit.

VD för Tryggkredit i Stockholm AB är Anders Axelsson (född 1961). I det senaste bokslutet hade man en omsättning på 45,6 mkr och på det gjorde man en vinst om 13,7 mkr.

Risicum Capital AB

Långivaren Risicum Capital AB har två varumärken i Sverige som lånar ut pengar till privatpersoner; Risicum och Lånbutiken.

Risicum Capital AB är ett dotterbolag till det finska moderbolaget Dfc Nordic Group OY. I det senaste bokslutet för den svenska verksamheten, hade man en omsättning på 63 mkr som resulterade i en vinst på 4,2 mkr.

Inte heller detta företag har utsett någon VD. Styrelsen består av en ordinarie ledamot och en suppleant. Den ordinarie ledamoten är Nils Klevmarken (född 1976).

ViaConto Sweden AB

Ännu en långivare som förgrenat sitt ursprungliga varumärke (ViaConto) med ytterligare ett; Viakredit.

ViaConto Sweden AB är dotterbolag till det lettiska företaget Via Sms Group LLC. VD för ViaConto Sweden AB är Justas Luzeckas (född 1990).

I det senaste bokslutet hade man en omsättning på 23,5 mkr och man redovisade en förlust på ca 500 tkr, före avskrivningar och ränteavdrag.

GF Money Consumer Finance AB

Bakom varumärkena KundfinansExpresskreditStrandiafinans och SMSPengar hittar vi GF Money Consumer Finance AB. Detta svenskregistrerade aktiebolag ingår inte i någon koncern, men det finns samtidigt ingen omsättning att prata om, så uppenbarligen slussas pengarna som inbringas via verksamheten vidare till någon annan part (alla spår pekar mot Finland).

VD för GF Money Consumer Finance AB är Sami Similä (född 1977).

Northmill AB

2006 registrerades Northmill som aktiebolag i Sverige. Idag har man varumärkena CredigoCredway och Easycredit som alla representerar företagets erbjudanden inom snabblån och smslån i Sverige.

I det senaste bokslutet hade man en omsättning på 137 mkr och på det gjorde man en vinst på 44,8 mkr.

VD för Norhmill AB är Lars Blomfeldt (född 1966).

C Finance AB

C Finance AB har varumärkena Flexlimit och Meddelandelån som presenterar företagets låneerbjudanden på marknaden.

C Finance AB är dotterbolag till det finska företaget C Finance OY. VD för det svenska dotterbolaget är Nickolaus Karlsson (född 1974).

I det senaste bokslutet redovisade man en vinst på 11 mkr och en omsättning på drygt 58 mkr.

Swedish Credit Group AB

Swedish Credit Group AB står bakom varumärkena ExtrakreditKreditkontot och Kortlån. Även detta företag har tidigare varit i blåsväder då man beviljat för många låntagare ett lån som de sedan inte klarat av att betala tillbaka. Man har sedan dess arbetat om sin ansökningsprocess och ställer nu hårdare krav på sina låntagare - för allas bästa.

VD för Swedish Credit Group AB är Erik Hagelin (född 1979). I det senaste bokslutet kunde man redovisa en omsättning på 27,8 mkr och en vinst på 3,6 mkr.