Kontrollera långivaren hos Finansinspektionen

Kontrollera långivaren hos Finansinspektionen

Publicerad 2018-04-23
Uppdaterad 2018-05-19

Allmänt På Kreditly listar vi enbart företag som är registrerade hos Finansinspektionen (FI) och som står under deras tillsyn. Detta gör vi för att du som konsument och användare av hemsidan, ska känna en trygghet i att vi endast har med seriösa företag - inga dagsländor som vill tjäna snabba, kortsiktiga pengar på konsumenternas bekostnad.


Du kan själv kontrollera ett företag via FI
Om du själv vill undersöka om ett företag (långivare) finns registrerat hos FI, så kan du ta hjälp av deras tjänst Företagsregistret. I detta register kan du söka efter företagets namn eller företagets organisationsnummer. Tänk på att det sällan är långivarens namn som är det egentliga företagsnamnet. Långivaren använder istället olika varumärken när de presenterar sina erbjudanden. Ett och samma företag har ofta ett par st olika varumärken. Snabblånen Cashbuddy och Cash2you har t ex samma ägare. Credway, Easycredit och Credigo likaså. I själva verket är det mer regel än undantag att ett låneföretag har minst ett par st olika varumärken som de använder som skyltfönster för sina låneerbjudanden.
Hos oss har alla utlåningsvarumärken sina egna presentationssidor, där det också tydligt framgår vilket företag som äger varumärket. Du hittar även företagets organisationsnummer på dessa sidor.

Under tillsyn av FI - eller endast registrerade
När du använder FI:s Företagsregister kommer du snart att märka att resultaten är uppdelade i olika kategorier. De två stora är om de står under FI:s tillsyn eller om de endast är registrerade. Om man vill bedriva ett företag som sysslar med finansiella tjänster så krävs det i de flesta fall att man får Finansinspektionens tillstånd att bedriva sådan verksamhet. Det gäller för företag inom t ex bankväsendet, fonder och fondbolag samt värdepappersbolag, försäkringsbolag och försäkringsförmedlare för att nämna några. De flesta av långivarna som vi listar, är registrerade som antingen ett konsumentkreditinstitut eller ett kreditmarknadsföretag.

För att få ett tillstånd beviljat, så måste företagets tillgång på kapital, planen för verksamheten samt dess ägare och ledning både kontrolleras och godkännas. När sedan tillståndet beviljats, kallas det att företaget står under FI:s tillsyn. Rent praktiskt innebär det att FI följer företagets utveckling och bedömer riskerna i verksamheten sett ur perspektivet hur stora det negativa konsekvenserna kan bli för konsumenter eller samhället som sådant om något går fel.

Sedan finns det företag som inte behöver stå under FI:s tillsyn. För dessa räcker det med att de registrerar sin verksamhet hos FI. Det handlar t ex om finansiella institut eller företag som sysslar med inlåningsverksamhet.

När ett företag ansöker om att bli registrerade hos FI görs en kontroll av företagets ledning och ägare. För registrerade företag gäller inte den insättningsgaranti som traditionella banker och större aktörer omfattas av och företagen får maximalt ta emot 50 000 kr per kund/konsument. FI gör också klart för registrerade företag att de måste informera sina kunder om att deras verksamhet inte omfattas av den statliga insättningsgarantin.

Registrerade företag kontrolleras årligen av FI
Då ser man till så att de fortfarande uppfyller de krav man ställer på dem. Ett registrerat företag är också skyldigt att när som helst, på FI:s begäran, lämna ut information som kan röra penningtvätt.
Om det sker förändringar i ledningen eller ägarbilden hos ett registrerat företag så måste detta utan dröjsmål anmälas till FI. Om det registrerade företaget bryter i sina åtaganden har FI rätt att förelägga företaget att upphöra med sin verksamhet.

Kreditgivning och utlåningsverksamhet till privatpersoner är alltid att klassa som tillståndspliktig och kommer således att stå under FI:s tillsyn.

Populära artiklar inom Allmänt
Hur fungerar egentligen ett snabblån
Hur fungerar egentligen ett snabblån

När man ska ta ett snabblån, innebär det att man ansöker om att låna pengar från en långivare som är snabb i sin hantering av din ansökan och som inte ställer lika höga krav på din ekonomi som traditionella banker gör. Medan banker säger nej direkt till dem som har en betalningsanmärkning, så går det i många fall bra att ta ett snabblån.

Läs artikeln
Långivarna - egentligen är det varumärken
Långivarna - egentligen är det varumärken

Majoriteten av de långivare som finns listade hos oss, är inte per definition ett företag. Istället handlar det om varumärken eller bifirmor som i sin tur ägs av ett aktiebolag. Långivarnas varumärken är de skyltfönster man använder, för att presentera sina olika låneerbjudanden. På den här sidan har vi samlat de långivare som har minst två aktiva varumärken från vilka de bedriver utlåningsverksamhet.

Läs artikeln