belaningsgrad

Belåningsgrad - bra att veta

11/25/2021

Belåningsgrad är en term som används inom bolån. Det är ett mått på hur stor andel av bostadens marknadsvärde som utgörs av bolånet. Måttenheten som används är ett procenttal.

Exempel:

Om du äger en fastighet som värderas till 2 500 000 kr (marknadsvärdet) och ditt bolån för samma fastighet är 1 500 000 kr, så är belåningsgraden 60%.

Räkna ut belåningsgrad

Formeln för att räkna ut belåningsgraden är enkel. Du tar bolånets storlek dividerat med marknadsvärdet och multiplicerar sedan detta med 100 för att få fram ett procenttal. Detta tal utgör belåningsgraden. 

Bolånets storlek
---------------------  x 100 = belåningsgrad
Marknadsvärdet

Bakgrund och historia

2010 infördes det i Sverige ett bolånetak, vilket innebär att bankerna inte får låna ut mer än 85% av en bostads marknadsvärde i bolån. Resterande del av köpeskillingen måste finansieras via en så kallad kontantinsats. Bolånetaket infördes för att man ville bromsa in utvecklingen av svenskarnas storlek på bolån och för att inte människor ska hamna i en ekonomisk knipa när marknaden vänder och fastighetspriserna går neråt. 

Bolånetaket har dock mött kritik under åren, där man pekar på att det försvårar för förstagångsköpare att ta sig in på bostadsmarknaden. Framför allt i storstadsregionerna. Att finansiera en kontantinsats för ett bolån på flera miljoner är något som många inte klarar av, vilket gör att dessa människor kommer att komma in på bostadsmarknaden mycket senare i livet jämfört med andra. 

Belåningsgraden är olika hos olika banker. De svenska storbankerna har dock 85% som tak. 

Relaterade begrepp

Skuldkvot. Amorteringskrav.

Källor

https://www.fi.se/contentassets/75646815adcd43bcbe15fed38a17bcdf/fi-analys_12.pdf