Kreditlystipendiet

Kreditlystipendiet är ett uppsatsstipendium riktat till Dig som skriva en uppsats på kandidat-, magister- eller masternivå under VT21. Stipendiet består av 6 000 kr som kan användas på lämpligt sätt av vinnaren för att uppnå optimala förhållanden inför uppsatsskrivandet.

Ämnet för uppsatsen ska i bred tolkning ska behandla ekonomi. Exempel på ämnen är:

  • ekonomistyrning
  • affärsutveckling och entreprenörskap
  • finansiell ekonomi
  • internationell/offentlig ekonomi
  • makroekonomi/mikroekonomi
  • hållbar utveckling
  • cirkulär ekonomi

Stipendiet kommer att delas ut till den student vars uppsatsidé bedöms vara bäst. Bedömningen görs av en panel bestående av såväl akademiker som privatpersoner utan akademiska poäng, för att på bästa sätt uppnå en hög objektivitet i bedömningen.

Ämnet ska behandla ekonomi

Ansökningstid

Kreditlystipendiet är öppet för ansökningar fram till och med den 31 mars 2021. Vinnaren av stipendiet presenteras på hemsidan kreditly.se måndagen den 12 april 2021. Beslutet kan ej överklagas.

Ansökningskrav

För att ansöka, finns det vissa krav som du måste uppfylla. Dessa är:

  • Du ska skriva en uppsats på kandidat-, magister- eller masternivå (eller examensarbete på motsvarande nivå) under vårterminen 2021
  • Du studerar vid en svensk högskola, universitet eller annat lärosäte i samma dignitet
  • Ämnet för Din uppsats ska behandla ekonomi i ett brett format

I samband med utbetalning måste vinnaren kunna styrka sin inskrivning på angivet lärosäte

Ansökningsformulär

Ansökningstiden har passerat.